Awaria w trakcie eksploatacji

Uszkodzenia transportowe lub braki ilościowe

  • wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny (do pobrania)
  • skan lub czytelne zdjęcie protokołu szkodowego spisanego z kurierem

W obu przypadkach zgłoszenie prosimy przesłać na adres: sklep@mrozan.pl

zasady reklamacji przy uszkodzeniach transportowych lub brakach ilościowych:

  1. Podczas odbioru dostawy prosimy sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem. W przypadku uszkodzeń lub braków należy spisać z kurierem protokół szkodowy, który jest wymagany do złożenia reklamacji.
  2. Jeżeli przewoźnik odmawia oczekiwania na sprawdzenie towaru stosowny wpis musi znaleźć się na liście przewozowym. Kurier powinien również zostawić swój numer telefonu celem ustalenia godziny spisania ewentualnego protokołu w następnym dniu roboczym.
  3. Prosimy zachować oryginalne opakowanie w możliwie najlepszym stanie i nie używać reklamowanego towaru.