Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

MROZAN Piotr Witulski z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 9, NIP 6443003070, REGON 242996911

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Cel przetwarzania:

 • prawidłowa obsługa i realizacja zamówień [art. 6 ust. 1 b) RODO],
 • kontakt w ramach zgłoszeń reklamacyjnych i w ramach wsparcia przez obsługę [art. 6 ust. 1 b) RODO],
 • działania w zakresie marketingu bezpośredniego (prawnie uzasadniony interes),
 • tworzenie raportów wewnętrznych (prawnie uzasadniony interes),
 • zbieranie opinii (prawnie uzasadniony interes).

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa o świadczenie usług lub działanie na żądanie Zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umowa sprzedaży lub działanie podejmowane na żądanie Zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obowiązek prawny Sprzedającego, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zgoda Zamawiającego wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  • prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na wyświetlaniu dopasowanych do Zamawiającego reklam,
  • zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych.

Podanie danych:

 • jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub świadczenia usług,
 • w każdej chwili Zamawiający ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

Pozostawione opinie w Sklepie (ich treść oraz podpis) mogą być opublikowane w Sklepie.

 

PROFILOWANIE

Sklep nie stosuje profilowania automatycznego w ramach prowadzonej działalności.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Sprzedający będzie przetwarzać otrzymane dane do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na Sprzedającym obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez strony lub
 • zostanie przyjęty sprzeciw Zamawiającego wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego lub
 • Zamawiający cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:
  • z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

MOŻLIWI ODBIORCY DANYCH

 • Pracownicy Sprzedającego
 • Podmiot realizujący dostawę towarów
 • Realizator płatności
 • Osoby współpracujące ze Sprzedającym na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu
 • Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych
 • Podmiot zapewniający system mailingowy
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

e-mail: ado@mrozan.pl

 

CIASTECZKA

Sklep korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika Sklepu,
 • umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika Sklepu.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki użytkownik Sklepu w każdej chwili może:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Sklep wykorzystuje ciasteczka w celach:

 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika Sklepu,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Sklepu.