Ogólne zasady realizacji dostaw

  1. Po otrzymaniu Zamówienia obsługa Sklepu kontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić dane do wysyłki oraz ustalić termin dostawy zależny od dostępności towaru na magazynie. Uzgadniana jest również ostateczna cena transportu w oparciu o wstępną kalkulację z Zamówienia.
  2. Transport nie obejmuje wniesienia i montażu, chyba że strony ustalą inaczej.
  3. Zamówiony towar wysyłany jest w dni robocze bezpośrednio z magazynu producenta.
  4. Towary dostępne na magazynie standardowo dostarczane są do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sklepu, a w przypadku instytucji budżetowych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  5. Łączenie transportów dla kilku produktów jest możliwe wyłącznie w ramach jednego producenta.

 

Odbiór dostawy

  • prosimy zawsze sprawdzić w obecności kuriera towar pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz zgodności z zamówieniem

  • jeżeli kurier nie wyraża zgody na sprawdzenie towaru w jego obecności (np. z powodu braku czasu) należy żądać od kuriera numeru telefonu i dokonania wpisu na liście przewozowym

  • w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem należy wezwać kuriera celem niezwłocznego spisania protokołu szkodowego

  • składając reklamację dotyczącą uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem należy przesłać skan lub czytelne zdjęcie oryginału protokołu szkodowego

  • prosimy nie używać reklamowanego towaru oraz nie niszczyć i nie wyrzucać oryginalnych opakowań (wielu producentów przy reklamacji żąda zachowania oryginalnego opakowania jako warunku wymiany)