Towary sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe i objęte 12-miesięczną gwarancją producenta, chyba że karta gwarancyjna lub faktura sprzedaży stanowi inaczej.

  • Urządzenia RM GASTRO / REDFOX zasilane gazem lub prądem 400V wymagają odpłatnego podłączenia przez autoryzowany serwis producenta. Tylko pod tym warunkiem uzyskują 24-miesięczną gwarancję producenta. Samodzielne podłączenie wymienionych urządzeń powoduje utratę gwarancji.
  • Urządzenia WHIRLPOOL są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Dodatkowo klimatyzatory przenośne mają 36-miesięczną gwarancję producenta.
  • Urządzenia BYFAL - 24-miesięczna gwarancja producenta
  • Urządzenia RAPA - 24-miesięczna gwarancja producenta